Godziny widzeń i przepisy obowiązujące w zakładzie penitencjarnym w Detmold

Obowiązujące zawsze:

W święta, które nie wypadają w sobotę ani w niedzielę, nie odbywają się żadne wizyty.

Uzgodnienia terminu dla odwiedzających można dokonać wyłącznie w języku niemieckim pod numerem telefonu 05231/614-275 lub podczas widzenia w dziale dla odwiedzających.

Odwiedzający muszą mieć przy sobie ważny dokument tożsamości. Przy wejściu do zakładu penitencjarnego należy stawić się co najmniej 15 minut przed widzeniem. Nieletni mogą odwiedzać więzienie wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej.

Można wnieść ze sobą maksymalnie 17 € w monetach (50 centów/ 1 euro), aby kupić w automacie słodycze, tytoń oraz napoje.

Tylko za uprzednią zgodą:

Pranie (odzież) można przynosić tylko zapakowane w paczki. Paczka musi być opatrzona imieniem i nazwiskiem zatrzymanego oraz spisem zawartości. TV, radio itp. można przynieść tylko za zgodą zakładu penitencjarnego.

Przepisy regulujące system widzeń dla zatrzymanych przebywających w areszcie oraz w areszcie przedprocesowym, wobec których sąd/prokuratura znieśli nadzór słuchowy

1 wizyta w tygodniu (czas trwania: 60 min.), z czego 2 wizyty w miesiącu możliwe są w weekendy. Wizyta odbywa się w sali odwiedzin. Planowanie odwiedzin w zakładzie karnym leży w gestii zatrzymanych, którzy muszą uprzednio uzyskać zezwolenie placówki. W areszcie również wymagane jest uzyskanie zezwolenia sądu/prokuratury na widzenie, dopóki sąd/prokuratora całkowicie nie zniesie tych ograniczeń.

Godziny widzeń:

Dni powszednie

Rano

Popołudniu

Poniedziałek

godz. 9:00–11:45

godz. 13:00–15:45

Wtorek

godz. 9:00–11:45

godz. 13:00–15:45

Środa

godz. 9:00–11:45

godz. 13:00–15:45

Czwartek

-

godz. 13:00–20:15

Piątek:

godz. 9:00–11:45

godz. 13:00–15:45

Sobota i niedziela

-

godz. 13:30–14:45

 

Przepisy regulujące system widzeń dla zatrzymanych przebywających w areszcie, w przypadku których zarządzono nadzór słuchowy

Wymagany wniosek o zezwolenie na widzenie należy złożyć we właściwym urzędzie lub prokuraturze. Dopiero po otrzymaniu pozwolenia należy uzgodnić termin widzenia pod numerem 05231/614-275.

1 wizyta w tygodniu (czas trwania: 30 min.). Planowanie widzeń leży w gestii zatrzymanych, którzy muszą uprzednio uzyskać zezwolenie placówki. Wizyta jest nadzorowana przez urzędnika i musi przebiegać w języku niemieckim. Jeśli nie jest to możliwe, należy przyjść w towarzystwie tłumacza przysięgłego.

Godziny widzeń:

Dni powszednie

Rano

Popołudniu

Poniedziałek

godz. 9:00–10:30

godz. 13:00–14:30

Wtorek

godz. 9:00–10:30

godz. 13:00–14:30

Środa

godz. 9:00–10:30

godz. 13:00–14:30

Czwartek

-

godz. 13:00–20:15

Piątek:

godz. 9:00–10:30

godz. 13:00–14:30

Sobota i niedziela

-

-

Ze względów bezpieczeństwa w trakcie wizyty w zakładzie penitencjarnym w Detmold nie można przekazywać ani wypłacać więźniom gotówki.

W związku z tym oferujemy możliwość wpłacenia pieniędzy do banku:

Bank: Postbank Hannover

IBAN: DE95 2501 0030 0309 4503 09

BIC: PBNKDEFF

Ważne:

Należy pamiętać, aby w formularzu przelewu jako beneficjenta podać zakład penitencjarny w Detmold, a w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz ewentualnie numer książeczki zatrzymanego.

 

Wzór

SEPA Überweisungsträger