Detmoldas cietuma apmeklējumu laiks un kārtība

Vienmēr ir spēkā:

Brīvdienās, kas nav sestdienā vai svētdienā, apmeklējumi nenotiek.

Apmeklējumu pietikšana ir iespējama tikai vācu valodā, pa tālruni 05231/614-275 vai apmeklējot apmeklējumu departamentu.

Apmeklētājiem ir nepieciešams derīgs personu apliecinošs dokuments. Vēlākais 15 minūtes pirms termiņa jāpiesakās cietuma ieejā. Nepilngadīgajiem ir atļauts apmeklēt cietumu tikai kopā ar pieaugušo.

Ir atļauts ņemt līdzi maksimāli 17 eiro (50 centi/1 eiro) monētās, lai iegādātos saldumus, tabaku vai dzērienus tirdzniecības automātos.

Tikai ar iepriekšēju atļauju:

Veļu (apģērbu) drīkst ņemt līdzi tikai iepakojumā. Uz iepakojuma jānorāda ieslodzītā vārds un tā saturs. TV, radio, utt. tikai saskaņā ar cietuma specifikācijām.

Apmeklējumu kārtība ieslodzītajiem ieslodzījumā un pirmstiesas apcietinājumā, kuriem ir atcelta tiesas/prokuratūras akustiskā uzraudzība

1x apmeklējums nedēļā (ilgums: 60 minūtes), no kuriem ir iespējami 2 apmeklējumi mēnesī nedēļas nogalē. Apmeklējums notiek apmeklētāju telpā. Ieslodzījuma gadījumā ir paredzēta apmeklējumu plānošana pēc ieslodzītā ieskatiem; iestādei vispirms viņa apmeklētāji ir jāapstiprina. Pirmstiesas apcietinājumā ir nepieciešama tiesas/prokuratūras apmeklējumu atļauja, līdz tiesa/prokuratūra šos ierobežojumus pilnībā neatceļ.

Apmeklējumu laiks:

Nedēļas diena

Priekšpusdiena

Pēcpusdiena

Pirmdiena

plkst. 9:00 - 11:45

plkst. 13:00 - 15:45

Otrdiena

plkst. 9:00 - 11:45

plkst. 13:00 - 15:45

Trešdiena

plkst. 9:00 - 11:45

plkst. 13:00 - 15:45

Ceturtdiena

-

plkst. 13:00 - 20:15

Piektdiena

plkst. 9:00 - 11:45

plkst. 13:00 - 15:45

Sestdiena un svētdiena

-

plkst. 13:30 - 14:45

 

Apmeklējumu noteikumi ieslodzītajiem, kuri pirmstiesas apcietinājumā tiek pakļauti akustiskajai uzraudzībai

Nepieciešamā apmeklējumu atļauja jāpieprasa kompetentajai tiesai vai attiecīgajai prokuratūrai. Tikai pēc atļaujas saņemšanas var saskaņot apmeklējuma termiņu pa tālruni 05231/614-275.

1x apmeklējums nedēļā (ilgums: 30 min.). Apmeklējumu plānošana notiek pēc ieslodzītā ieskatiem; iestādei vispirms viņa apmeklētāji ir jāapstiprina. Apmeklējumu pārrauga ierēdnis, un tam jānotiek vācu valodā. Ja tas nav iespējams, jāņem līdzi zvērināts tulks. 

 

Apmeklējumu laiks:

Nedēļas diena

Priekšpusdiena

Pēcpusdiena

Pirmdiena

plkst. 9:00 - 10:30

plkst. 13:00 - 14:30

Otrdiena

plkst. 9:00 - 10:30

plkst. 13:00 - 14:30

Trešdiena

plkst. 9:00 - 10:30

plkst. 13:00 - 14:30

Ceturtdiena

-

plkst. 13:00 - 20:15

Piektdiena

plkst. 9:00 - 10:30

plkst. 13:00 - 14:30

Sestdiena un svētdiena

-

-

Drošības apsvērumu dēļ apmeklējuma laikā Detmoldas cietumā aizturētajām personām nevar nodot vai iemaksāt naudu.

Tādēļ mēs piedāvājam Jums iespēju pārskaitīt naudu uz šādu banku:

Banka: Postbank Hannover

IBAN: DE95 2501 0030 0309 4503 09

BIC: PBNKDEFF

Svarīgi:

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pārskaitījuma veidlapā jānorāda, ka saņēmējs ir Justizvollzugsanstalt Detmold (Detmoldes apcietinājuma centrs) un tikai paredzētajā lietojumā jānorāda aizturētās personas vārds, dzimšanas datums un, ja nepieciešams, grāmatas numurs.

 

Paraugs

SEPA Überweisungsträger